Välkommen till Spira-Samtalsterapi & Hälsa i Linköping!


Har du/ni önskemål om förlossnings-förberedande samtal eller samtal efter förlossningen? Du/ni är varmt välkomna för sådana samtal, som par eller individuellt!

                                  

Fötter

Som barnmorska har jag bred och djup kunskapsnivå inom området graviditet och dande, och genom mitt arbete som barnmorska på förlossningsavdelningen US har jag stor erfarenhet! Jag är även utbildad samtalsterapeut vilket stärker min profession som barnmorska och kvalitén på samtalen.

Varmt välkommen till mig på Friskhuset i Linköping!

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Har du tänkt söka samtalsterapi?

Det grundläggande i all samtalsterapi är ett ömsesidigt förtroende och respekt mellan terapeut- klient. Genom att samtala om sina känslor och tankar kan förståelsen av sig själv och sina beteenden som människa öka och i nästa steg kan det bidra till att det blir lättare att hantera det som känns svårt. Detta är en väg till hälsa.

Exempel på områden du kan söka samtalsterapi för:

  • Sex och samlevnad
  • Livskriser
  • Föräldraskap
  • Nedstämdhet
  • Oro
  • Rädsla
  • Utmattning
  • Stress
  • Osäkerhet samt låg självkänsla

 

Nyhet! Hos mig kan du/ni även komma för förlossnings-förberedande samtal, som par eller individuellt!

 

 

gotland

Vilken stig vill du vandra på?

 

  •  Spira-Samtalsterapi & Hälsa finns även på Facebook och Instagram.